رویداد ارائه نیازهای فناورانه کاتالیست

رویداد مجازی(آنلاین) ارائه نیازهای نیازهای فناورانه حوزه کاتالیست ستاد توسعه فناوری­ های حوزه آب و انرژی برگزار گردید.

رویداد ارائه نیازهای فناورانه کاتالیست

رویداد مجازی)آنلاین( ارائه نیازهای نیازهای فناورانه حوزه کاتالیست ستاد توسعه فناوری­های حوزه آب و انرژی برگزار گردید.

کاتالیست ­ها از جمله کالاهای مصرفی ضروری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند و تعداد زیادی از فرآیندهای صنعتی با کمک کاتالیست انجام می­ شوند. به همین دلیل توجه به افزایش تولید و ساخت داخل کاتالیست­ ها به عنوان یک کالای استراتژیک و گلوگاه فنی که در شرایط خاص می تواند توسعه صنایع مذکور را آسیب پذیر کند، ضروری است.

در همین راستا و در جهت تسهیل تبادلات و همكاری های علمی و فناوری و رفع نیازهای اساسی صنایع کشور در این حوزه ستاد توسعه فناوری­ های آب و انرژی ریاست جمهوری رویداد »ارائه نیازهای فناورانه حوزه کاتالیست «را در محل صندوق نوآوری و شكوفایی مورخ 21 بهمن ماه 99 برگزار نمود.

در این رویداد میهمانانی از معاونت علمی، صندوق نوآوری و شكوفایی، مجموعه فولاد غرب آسیا، فولاد خوزستان، مجموعه­های فعال در حوزه پتروشیمی و                    شرکت ­های دانش بنیان مطرح حوزه کاتالیست به صورت حضوری و سایر شرکت ­های دانش بنیان به صورت مجازی شرکت کردند.

محورهای رویداد عبارتند از:

 بازگردانی و بازیابی کاتالیست

 نانوکاتالیست ­ها و نانوجاذب­ ها )نانو تیوب­ های کربنی، زئولیت و...)

 کاتالیست های فرایندی)ریفرمینگ، آیزوماکس، سولفورزدایی و...)

در این رویداد خانم دکتر خانم دکتر شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و آقای مهندس کلاهی رئیس مجمع تشکل­ های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آقای دکتر بهروز مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق پژوهش و فناوری و آقای دکتر شریف زاده دبیر ستاد توسعه فناوری­ های حوزه آب و انرژی سخنرانی کردند.

 در این رویداد، رونمایی از نمایشگاه مجازی ستاد توسعه فناوری­ های حوزه آب و انرژی با حضور 20 شرکت فناور در حوزه کاتالیست برگزار گردید و پتروشیمی ­ها و مجموعه­ های مختلف به ارائه نیازهای فناورانه خود پرداختند.

از دستاوردهای این رویداد، می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ثبت نام 219 نفر از پژوهشگران و فناوران برای حضور در رویداد آنلاین
  • حضور  155شرکت دانش بنیان
  • برگزاری چهار نشست ارائه نیازهای فناورانه
  • برگزاری یک نشست ارائه توانمندی
  • ارائه 39 نیاز فناورانه در رویداد آنلاین
  • حضور 124 نفر در رویداد آنلاین
  • بازتاب خبری رویداد در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری علم و فرهنگ سینا و خبرگزاری بازار
کلمات کلیدی
//isti.ir/ZwSq